Mô tả công việc
Công việc: Chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm với khách hàng. Kiểm soát các nguy cơ lỗi đối với toàn bộ nguyên vật liệu, sản phẩm và vật tư. Giải quyết các vấn đề phát sinh theo yêu cầu khách hàng. Lập bảng báo cáo tình trạng chất lượng trước Trưởng phòng.

Nhân viên mua hàng xuất nhập khẩu

Hạn nộp hồ sơ : 6/9/2019

Nhân viên cơ điện, Kỹ thuật viên điện

Hạn nộp hồ sơ : 8/9/2019

Nhân viên nhân sự

Hạn nộp hồ sơ : 30/6/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Hạn nộp hồ sơ : 30/6/2019

Nhân viên nhân sự

Hạn nộp hồ sơ : 25/3/2019

Trưởng bộ phận Nhân sự

Hạn nộp hồ sơ : 27/3/2019

Trưởng bộ phận cơ điện

Hạn nộp hồ sơ : 31/9/2017

Trưởng bộ phận mua hàng

Hạn nộp hồ sơ : 31/9/2017

Nhân viên nhân sự, tiền lương

Hạn nộp hồ sơ : 15/8/2018
Kết nối với chúng tôi