Nhân viên chứng từ XNK

Hạn nộp hồ sơ : 30/7/2020
  • Danh mục : QA - QC
  • 96 lượt xem

Nhân viên kho bãi

Hạn nộp hồ sơ : 31/11/2018
  • Danh mục : QA - QC
  • 457 lượt xem
  • Danh mục : QA - QC
  • 451 lượt xem
Nhà tuyển dụng VIP
Kết nối với chúng tôi
Việc làm tại khu công nghiệp Danh sách KCN

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Đồ Sơn

Khu công nghiệp Đồ Sơn