• Danh mục : QA - QC
 • 476 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 747 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 775 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 670 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 1,175 lượt xem

Nhân viên QC

Hạn nộp hồ sơ : 18/7/2016
 • Danh mục : QA - QC
 • 1,766 lượt xem
Nhà tuyển dụng VIP
Việc làm tại khu công nghiệp Danh sách KCN

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Đồ Sơn

Khu công nghiệp Đồ Sơn