• Danh mục : QA - QC
 • 697 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 930 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 961 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 854 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 1,381 lượt xem

Nhân viên QC

Hạn nộp hồ sơ : 18/7/2016
 • Danh mục : QA - QC
 • 1,957 lượt xem
Nhà tuyển dụng VIP
Việc làm tại khu công nghiệp Danh sách KCN

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Đồ Sơn

Khu công nghiệp Đồ Sơn