• Danh mục : QA - QC
 • 761 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 996 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 1,016 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 916 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 1,440 lượt xem

Nhân viên QC

Hạn nộp hồ sơ : 18/7/2016
 • Danh mục : QA - QC
 • 2,019 lượt xem
Nhà tuyển dụng VIP
Việc làm tại khu công nghiệp Danh sách KCN

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Đồ Sơn

Khu công nghiệp Đồ Sơn