• Danh mục : QA - QC
 • 559 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 813 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 842 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 734 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 1,253 lượt xem

Nhân viên QC

Hạn nộp hồ sơ : 18/7/2016
 • Danh mục : QA - QC
 • 1,834 lượt xem
Nhà tuyển dụng VIP
Việc làm tại khu công nghiệp Danh sách KCN

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Đồ Sơn

Khu công nghiệp Đồ Sơn