• Danh mục : QA - QC
 • 620 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 862 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 888 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 779 lượt xem
 • Danh mục : QA - QC
 • 1,305 lượt xem

Nhân viên QC

Hạn nộp hồ sơ : 18/7/2016
 • Danh mục : QA - QC
 • 1,889 lượt xem
Nhà tuyển dụng VIP
Việc làm tại khu công nghiệp Danh sách KCN

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Đồ Sơn

Khu công nghiệp Đồ Sơn