Mô tả công việc
  • Yêu cầu Fowarder gửi thông tin báo giá dịch vụ xuất nhập khẩu
  • Tập hợp báo giá dịch vụ chuyển cho trưởng BP phê duyệt
  • Làm các thủ tục ký hợp đồng dịch vụ xuất nhập khẩu
  • Tập hợp chứng từ nhận từ NV mua hàng và BP kinh doanh
  • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ xuất nhập khẩu, nội dung trên chứng từ đúng, đủ, lên tờ khai hải quan, kiểm tra các thông tin trên tờ khai thử
  • Truyền tờ khai và đi thông quan tại các chi cục Hải Quan, tổng hợp tiền thuế, phí liên quan chuyển BP kế toán nộp thuế
  • Thông báo đã thông quan cho NV mua hàng để lấy lệnh đưa hàng về.
  • Đối chiếu công nợ với đơn vị Fowarder và đơn vị vận tải
  • Tập hợp số liệu liên quan đến quá trình xuất nhập khẩu, lập báo cáo xuất nhập khẩu gửi trưởng BP phê duyệt và nộp cho các cơ quan yêu cầu

Nhân viên cơ điện, Kỹ thuật viên điện

Hạn nộp hồ sơ : 8/9/2019

Nhân viên nhân sự

Hạn nộp hồ sơ : 30/6/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Hạn nộp hồ sơ : 30/6/2019

Nhân viên nhân sự

Hạn nộp hồ sơ : 25/3/2019

Trưởng bộ phận Nhân sự

Hạn nộp hồ sơ : 27/3/2019

Trưởng bộ phận cơ điện

Hạn nộp hồ sơ : 31/9/2017

Trưởng bộ phận mua hàng

Hạn nộp hồ sơ : 31/9/2017

Nhân viên nhân sự, tiền lương

Hạn nộp hồ sơ : 15/8/2018

Nhân viên mua hàng nội địa

Hạn nộp hồ sơ : 19/7/2019
Kết nối với chúng tôi