Việc làm tại khu công nghiệp Danh sách KCN

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Đồ Sơn

Khu công nghiệp Đồ Sơn

Nhà tuyển dụng VIP

Bác sĩ nha khoa

Hạn nộp hồ sơ : 31/8/2023

Quản lý tiềm năng

Hạn nộp hồ sơ : 17/6/2023

Quản lý tiềm năng

Hạn nộp hồ sơ : 17/6/2023

Công nhân QC

Hạn nộp hồ sơ : 30/6/2023

TUYỂN NHÂN VIÊN CSKH

Hạn nộp hồ sơ : 30/4/2023