Việc làm tại khu công nghiệp Danh sách KCN

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Đồ Sơn

Khu công nghiệp Đồ Sơn

Nhà tuyển dụng VIP

Giám đốc Ban QLDA

Hạn nộp hồ sơ : 14/2/2024

Bác sĩ nha khoa

Hạn nộp hồ sơ : 31/8/2023

Quản lý tiềm năng

Hạn nộp hồ sơ : 17/6/2023

Quản lý tiềm năng

Hạn nộp hồ sơ : 17/6/2023