Việc làm tại khu công nghiệp Danh sách KCN

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Đồ Sơn

Khu công nghiệp Đồ Sơn

Phiên dịch viên tiếng Hàn

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2020
Nhà tuyển dụng VIP
Kết nối với chúng tôi

BẾP CHÍNH NHÀ HÀNG MONVIE

Hạn nộp hồ sơ : 21/11/2020