Kĩ sư sản xuất

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2020

Kĩ sư Quản lý chất lượng

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2020

Công nhân đi ca

Hạn nộp hồ sơ : 10/3/2017
Nhà tuyển dụng VIP
Việc làm tại khu công nghiệp Danh sách KCN

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Đồ Sơn

Khu công nghiệp Đồ Sơn