Nhân viên bán hàng

Hạn nộp hồ sơ : 31/3/2018

Nhân viên trong quán nét

Hạn nộp hồ sơ : 8/7/2017

Nhân viên trông quán net

Hạn nộp hồ sơ : 18/9/2016

Nhân viên trông quán net

Hạn nộp hồ sơ : 19/9/2016
Nhà tuyển dụng VIP
Kết nối với chúng tôi
Việc làm tại khu công nghiệp Danh sách KCN

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Đồ Sơn

Khu công nghiệp Đồ Sơn