Mô tả công việc
- Quản lý phòng Bảo đảm chất lượng, bao gồm chất lượng vải và thành phẩm, đảm bảo hệ thống QA phù hợp với yêu cầu công ty. - Đảm bảo chất lượng thành phẩm đạt qui cách và yêu cầu của khách hàng. - Giám sát các hoạt động của bộ phận QA và đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả. - Có khả năng tổ chức và hướng dẫn nhóm QA cách tư duy và lập kế hoạch tiêu chuẩn chất lượng. - Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 được thực hiện tại công ty để thường xuyên nâng cấp chu trình PDCA Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – điều chỉnh - Đảm bảo lập kế hoạch hiệu quả thông qua phối hợp và liên lạc tốt hơn với sản xuất để tránh sai sót. - Giám sát hiệu suất của chất lượng sản phẩm bằng cách tập hợp số liệu liên quan và lập báo cáo thống kê sản xuất theo yêu cầu cấp trên. - Theo dõi các vấn đề bất thường hoặc sự cố khẩn cấp và báo cáo cho cấp trên để tìm hướng giải quyết hợp lý.- Tìm cách để tránh, giảm lãng phí (tránh tối đa lỗi về sản phẩm, dẫn đến phải sửa hàng, hoặc tránh những phàn nàn từ khách hàng về các sản phẩm loại 2) - Tiến hành điều tra những phàn nàn của khách hàng về sản phẩm và đảm bảo rằng biện pháp khắc phục đã được triển khai đúng đắn.
Kết nối với chúng tôi