Phiên dịch viên tiếng Hàn

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2020

Giám đốc miền

Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2018

Quản lý cây dầu

Hạn nộp hồ sơ : 14/1/2015

Quản lý đội xe

Hạn nộp hồ sơ : 14/1/2015
Nhà tuyển dụng VIP
Kết nối với chúng tôi
Việc làm tại khu công nghiệp Danh sách KCN

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Đồ Sơn

Khu công nghiệp Đồ Sơn