Mô tả công việc
- Quản lý thực hiện công việc theo chức năng bộ phận mua hàng - Xây dựng quy chế mua hàng - Phân tích sự biến động giá nguyên vật liệu, đề xuất phương án nhập nguyên liệu với Trưởng Phòng - Tìm kiếm, phát triển, duy trì và đánh giá Nhà cung cấp - Theo dõi kế hoạch hàng về, Hợp đồng kinh tế và đàm phán Hợp đồng - Thực hiện tư vấn các nghiệp vụ liên quan đến công tác xuất nhập khẩu, hải quan - Phối hợp với bộ phận sản xuất để đảm bảo thực hiện công việc được giao - Giải quyết các công việc phát sinh của bộ phận

Nhân viên mua hàng xuất nhập khẩu

Hạn nộp hồ sơ : 6/9/2019

Nhân viên cơ điện, Kỹ thuật viên điện

Hạn nộp hồ sơ : 8/9/2019

Nhân viên nhân sự

Hạn nộp hồ sơ : 30/6/2019

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Hạn nộp hồ sơ : 30/6/2019

Nhân viên nhân sự

Hạn nộp hồ sơ : 25/3/2019

Trưởng bộ phận Nhân sự

Hạn nộp hồ sơ : 27/3/2019

Trưởng bộ phận cơ điện

Hạn nộp hồ sơ : 31/9/2017

Nhân viên nhân sự, tiền lương

Hạn nộp hồ sơ : 15/8/2018

Nhân viên mua hàng nội địa

Hạn nộp hồ sơ : 19/7/2019
Kết nối với chúng tôi