Pha chế

Hạn nộp hồ sơ : 23/5/2018

Lễ Tân và Buồng

Hạn nộp hồ sơ : 27/5/2016

Lễ tân

Hạn nộp hồ sơ : 26/5/2016
Nhà tuyển dụng VIP
Việc làm tại khu công nghiệp Danh sách KCN

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Đồ Sơn

Khu công nghiệp Đồ Sơn