TUYỂN QUẢN LÝ VP

Hạn nộp hồ sơ : 20/5/2019

TUYỂN CÔNG NHÂN

Hạn nộp hồ sơ : 30/5/2019

Thống kê, Công nhân

Hạn nộp hồ sơ : 18/12/2016
Nhà tuyển dụng VIP
Kết nối với chúng tôi
Việc làm tại khu công nghiệp Danh sách KCN

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp Nomura

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp VSIP

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Tràng Duệ

Khu công nghiệp Đồ Sơn

Khu công nghiệp Đồ Sơn