Mô tả công việc
"• Thực hiện các hoạt động giao hàng thông thường • Sử dụng và đảm bảo các tài sản công ty cấp phát luôn trong tình trạng tốt và sẵn sàng sử dụng. • Sắp xếp thời gian giao hàng phù hợp với yêu cầu và khối lượng hàng từng thời điểm. Đảm bảo đạt hiệu suất và hiệu quả của hoạt động giao hàng. • Liên lạc trước với khách hàng để xác nhận việc giao hàng trước khi đến địa điểm giao hàng cho khách. • Lưu giữ an toàn các chứng từ giao nhận và bàn giao cho Nhân viên chứng từ đúng thời gian yêu cầu. • Đảm bảo lượng tiền mặt thu về từ khách hàng và nộp lại cho thu ngân phải chính xác. • Có phong thái lịch sự và thái độ tích cực trong khi tiếp xúc và giao hàng cho khách hàng."

[Hải Phòng] Cửa hàng trưởng

Hạn nộp hồ sơ : 17/7/2018

Nhân viên bán hàng VinMart+

Hạn nộp hồ sơ : 29/12/2016

Nhân viên bán hàng VinMart+

Hạn nộp hồ sơ : 10/11/2016

NHÂN VIÊN KIỂM NGHIỆM.

Hạn nộp hồ sơ : 20/6/2016