Mô tả công việc
Mô tả công việc: - Ra cảng, sân bay, cửa khẩu hải quan làm thủ tục nhập, xuất hàng tất cả các loại hình xuất nhập khẩu. - Liên lạc cơ quan khác: kiểm dịch, hun trùng, xin C/O,... - Liên lạc khách hàng: ký chứng từ, giao nhận hàng,... - Liên lạc cảng vụ: đóng hàng...

Quản lý - Kế toán - Bán hàng

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2015

Việc làm Kế Toán tại Hải Phòng

Hạn nộp hồ sơ : 30/11/2015
Kết nối với chúng tôi