Mô tả công việc
- Lập kế hoạch sản xuất, quản lý tiến độ. - Báo cáo cho cấp trên và các công việc liên quan khác.
Kết nối với chúng tôi