Mô tả công việc
+ Công việc: Làm theo ca tại các nhà hàng. Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn. + Có thể linh động đổi ca, chia ca cho các bạn sinh viên.
Tin tuyển dụng VIP
Kết nối với chúng tôi