Mô tả công việc
- Vận hành xe cẩu thùng, vận chuyển cục bê tông cấu kiện từ bãi đúc sang bãi chứa (100m) và vận chuyển ra bến bãi xà lan (200m). - Làm việc tại công trường –Khu công nghiệp Đình Vũ.

Kế toán công trường

Hạn nộp hồ sơ : 15/5/2018

Nhân viên Truyền tờ khai

Hạn nộp hồ sơ : 7/8/2017
  • Danh mục : QA - QC
  • 1,139 lượt xem

KẾ TOÁN TỔNG HỢP (Logistics)

Hạn nộp hồ sơ : 7/8/2017

Lái xe con chở Lãnh đạo

Hạn nộp hồ sơ : 25/6/2017
  • Danh mục : Lái xe
  • 1,258 lượt xem