Mô tả công việc

- Kỹ sư thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; có chứng chỉ hành nghề hạng II

- Bóc tách khối lượng Kiểm tra và đối chiếu hồ sơ.

- Làm hồ sơ chào giá, đấu thầu