Mô tả công việc
- Làm 1/2 ngày tại văn phòng công ty. - Chịu trách nhiệm biên tập nội dung cho các Website theo yêu cầu cụ thể của từng dự án. - Viết nội dung thông cáo báo chí, giới thiệu doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ,… - Dịch bài, sưu tầm và biên tập nội dung phù hợp với từng Website.

Tuyển nhân viên hành chính văn phòng

Hạn nộp hồ sơ : 2/11/2019

Tuyển nhân viên hành chính kế toán

Hạn nộp hồ sơ : 1/9/2018
Kết nối với chúng tôi