Mô tả công việc
- Thu thập thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ thẩm định giá. - Lập chứng thư và báo cáo thẩm định giá. - Trực tiếp thẩm định giá các hợp đồng về bất động sản (nhà phố, căn hộ, đất thổ cư, …), máy móc thiết bị. - Chủ động khai thác hợp động, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. - Trực tiếp thực hiện các công việc khác do lãnh đạo công ty giao.