Mô tả công việc
1. Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về bất động sản, chủ yếu qua điện thoại. 2. Tham gia vào các hoạt động marketing của công ty: Quảng bá, xây dựng hình ảnh, thương hiệu của công ty nhằm mục đích mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.