Mô tả công việc
Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường, chăm sóc khách hàng đã có của công ty. Sử dụng internet thành thạo là một lợi thế
Kết nối với chúng tôi