Mô tả công việc
- Quản lý toàn bộ nhân viên khu vực Quảng Ninh - Trực tiếp chia doanh số cho nhân viên khu vực - Lập kế hoạch triển khai cho nhân viên khu vực thúc đẩy doanh số bán hàng của khu vực - Chi tiết công việc sẽ trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn - Thưởng KPI

Kế toán tiếng trung

Hạn nộp hồ sơ : 16/6/2018

Trợ lý tài chính - Tiếng trung

Hạn nộp hồ sơ : 28/10/2017

Nhân viên kế toán

Hạn nộp hồ sơ : 28/6/2018

Trợ lý kiêm phiên dịch

Hạn nộp hồ sơ : 28/3/2017

Trợ lý Giám đốc - Tiếng Trung

Hạn nộp hồ sơ : 31/5/2018

Trợ lý Thương Vụ - Tiếng Trung

Hạn nộp hồ sơ : 30/5/2018

Nhân viên đào tạo Tiếng Trung

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2017

Trợ lý kiêm phiên dịch tiếng Trung

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2017