Mô tả công việc
- Quản trị phối hợp giữa các bộ phận trong phòng, và các phòng ban khác để giải quyết các vấn đề phát sinh chất lượng theo yêu cầu khách hàng. - Báo cáo, giải trình về tình trạng chất lượng trước trưởng phòng chất lượng và giám đốc nhà máy . - Lên kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ: con người, dụng cụ, thời gian kiểm tra, thời gian kết thúc - Kiểm soát quá trình thực hiện của công nhân OQC - Quản lý thông tin phản hồi KH về vấn đề chất lượng - Nhập số liệu , theo dõi và phân tích số liệu, tổng hợp báo cáo hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. -Tham gia họp chất lượng theo quy định họp chất lượng

Nhân viên Kế toán

Hạn nộp hồ sơ : 15/6/2019

Nhân viên Kế toán

Hạn nộp hồ sơ : 28/2/2019

Tổ trưởng tổ kỹ thuật

Hạn nộp hồ sơ : 28/2/2019

Kỹ thuật viên

Hạn nộp hồ sơ : 28/2/2019

Công nhân QC đi ca

Hạn nộp hồ sơ : 30/3/2019

Công nhân đi ca trộn liệu

Hạn nộp hồ sơ : 30/3/2019

Trưởng bộ phận Nhân sự

Hạn nộp hồ sơ : 20/3/2019

Nhân viên khuôn mẫu

Hạn nộp hồ sơ : 20/2/2019

Công nhân hành chính

Hạn nộp hồ sơ : 10/3/2017
Kết nối với chúng tôi