Mô tả công việc
- Thực hiện tổng kết báo cáo nội bộ - Chi tiết sẽ trao đổi trong khi phỏng vấn

Kế toán tiếng trung

Hạn nộp hồ sơ : 16/6/2018

Trợ lý tài chính - Tiếng trung

Hạn nộp hồ sơ : 28/10/2017

Nhân viên kế toán

Hạn nộp hồ sơ : 28/6/2018

Trợ lý kiêm phiên dịch

Hạn nộp hồ sơ : 28/3/2017

Trợ lý Giám đốc - Tiếng Trung

Hạn nộp hồ sơ : 31/5/2018

Trợ lý Thương Vụ - Tiếng Trung

Hạn nộp hồ sơ : 30/5/2018

Nhân viên đào tạo Tiếng Trung

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2017

Trợ lý kiêm phiên dịch tiếng Trung

Hạn nộp hồ sơ : 31/10/2017