Mô tả công việc
1. Quản lý đơn hàng sản xuất xuất khẩu. 2. Thực hiện thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu ( 1 năm 2 đến 3 đơn đặt hàng ) - Phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc 3. Thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán sản xuất: - Chi phí và định mức cho sản xuất đơn hàng xuất khẩu. 4. Lưu trữ chứng từ, hồ sơ theo yêu cầu.
Kết nối với chúng tôi