Mô tả công việc
-Chịu trách nhiệm về các cuộc kiểm tra của khách hàng và kiểm tra nội bộ. -Quản trị các mục tiêu chất lượng và kế hoạch chất lượng. -Kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi nhập kho và trước khi xuất hàng. -Quản lý, tổ chức bộ phận kiểm tra chất lượng. -Thực hiện các công việc khác được ban lãnh đạo phân công.

Nhân viên hành chính nhân sự

Hạn nộp hồ sơ : 21/8/2016

Kế toán kho

Hạn nộp hồ sơ : 21/8/2016
Kết nối với chúng tôi