Mô tả công việc
- Sửa chữa máy may công nghiệp. - Sửa thành thạo máy may 1 kim; 2 kim; máy vắt sổ; máy kansai; máy mo tui; máy lập trình; máy đóng nút... - Các công việc chi tiết sẽ trao đổi khi tham gia phỏng vấn.
Kết nối với chúng tôi