Mô tả công việc
Kiểm soát việc chấp hành nội quy Công ty. Giữ gìn cẩn thận, bảo đảm an toàn, tránh mất mát tài sản Công ty. Kiểm soát, bảo đảm an toàn và sắp xếp trật tự xe nhân viên, xe khách hàng. Hỗ trợ Khách hàng dắt xe và giữ nón bảo hiểm. Thực hiện các công việc khác do cấp trên giao. Lưu ý: Thời gian làm việc: Ca xoay (Ca 1: 8h00 – 15h00/ Ca 2: 15h00 – 22h00)

[Thành phố Hải Phòng] - Tư Vấn Bán Hàng

Hạn nộp hồ sơ : 24/11/2018
Kết nối với chúng tôi