Mô tả công việc
kinh doanh vật liệu xây dựng, bê tông nhựa nóng, bê tông thương phẩm

Nhân viên phòng Tổ chức Hành chính

Hạn nộp hồ sơ : 22/6/2019

Nhân viên Phòng Tổ chức Hành chính

Hạn nộp hồ sơ : 30/5/2019

Nhân viên Tổ Chức Hành chính

Hạn nộp hồ sơ : 16/4/2019

Kế Toán Tổng Hợp

Hạn nộp hồ sơ : 10/5/2016

Trưởng phòng tổ chức hành chính

Hạn nộp hồ sơ : 1/4/2016

Nhân viên Kinh Doanh

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2019

Nhân viên Hành chính nhân sự

Hạn nộp hồ sơ : 30/12/2015
Kết nối với chúng tôi