Mô tả công việc
• Chuẩn bị chứng từ liên quan tới hoạt động xuất nhập khẩu, làm thủ tục hải quan • Lập chứng từ khai báo hải quan điện tử • Thực hiện các hoạt động khai báo trên phần mềm hải quan • Mở tờ khai hải quan tại các chi cục hải quan • Chuẩn bị chứng từ xin C/O, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật • Phối hợp cùng các bộ phận và các đơn vị vận tải điều tiết phương tiện vận chuyển hàng hóa.
Kết nối với chúng tôi