Mô tả công việc
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh; - Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh; - Quản lý hợp đồng kinh tế (đàm phán, ký kết, thực hiện); - Theo dõi, đánh giá thị trường kinh doanh; - Duy trì, phát triển hệ thống nhà cung cấp trong và ngoài nước ; - Thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập khẩu phát sinh. - Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Cấp trên.

NHÂN VIÊN IT

Hạn nộp hồ sơ : 10/9/2018

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Hạn nộp hồ sơ : 26/7/2017

NAM NHÂN VIÊN VẬN TẢI

Hạn nộp hồ sơ : 7/7/2017

NHÂN VIÊN PR, VIẾT BÀI

Hạn nộp hồ sơ : 11/6/2018

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Hạn nộp hồ sơ : 14/10/2018

KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Hạn nộp hồ sơ : 26/4/2017

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

Hạn nộp hồ sơ : 13/12/2017

KẾ TOÁN XÂY DỰNG

Hạn nộp hồ sơ : 21/11/2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hạn nộp hồ sơ : 21/11/2017

Kế toán tổng hợp

Hạn nộp hồ sơ : 7/10/2017
Kết nối với chúng tôi