Mô tả công việc
– Nhận và xử lý yêu cầu báo giá từ các nhân viên kinh doanh. Nhanh chóng và chính xác. – Liên hệ và phát triển nhà cung cấp. – Lên đơn hàng và theo dõi hàng về.

Nhân viên kinh doanh

Hạn nộp hồ sơ : 31/12/2017
Kết nối với chúng tôi