Mô tả công việc
- Kiểm soát tồn kho thực tế và những hệ thống sản xuất - Kết hợp cùng tổ trường ca chuẩn bị phiếu yêu cầu nguyên liệu trong ca - Chịu trách nhiệm kiểm kê hàng tháng, hàng quý và theo yêu cầu của cấp trên - Thống kê số liệu các loại hàng, hàng trả lại kho, bao bì nguyên liệu chuyển cho phòng ban khác. - Hổ trợ việc phân tích, tìm kiếm nguyên nhân giải quyết các bất thường phát hiện về các tổn thất, cũng như việc không đạt KHSX - Báo cáo hàng tuần,theo dõi hàng, theo dõi số lượng lên hàng. - Thực hiện các công việc liên quan khác theo yêu cầu của công việc và của phụ trách sản xuất.

Nhân viên thống kê

Hạn nộp hồ sơ : 5/6/2016

lao động phổ thông

Hạn nộp hồ sơ : 28/5/2016

02 thợ điện, 02 thợ hàn

Hạn nộp hồ sơ : 25/5/2016

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Hạn nộp hồ sơ : 28/2/2016

02 nhân viên QC, 02 nhân viên thống kê

Hạn nộp hồ sơ : 0/0/2016

04 nhân viên bảo vệ

Hạn nộp hồ sơ : 6/1/2016
  • Danh mục : Lái xe
  • 984 lượt xem

02 nhân viên lái xe nâng

Hạn nộp hồ sơ : 20/9/2016
  • Danh mục : Lái xe
  • 915 lượt xem