Mô tả công việc
1. Phân công giám sát công nhân vận hành thiết bị gia công. 2. Lập kế hoạch và phương án gia công theo yêu cầu. 3. Đảm bảo sự hoạt động ổn định của thiết bị gia công . 4. Đào tạo nâng cao kỹ năng cho công nhân viên trong bộ phận. 5. Cải tiến liên tục để nâng cao năng suất lao động. 6. Xử lý các lỗi của khuôn trong quá trình sản xuất. 7. Thực hiện bảo dưỡng, bảo trì khuôn theo kế hoạch. 8. Nghiên cứu phương án cải tiến khuôn .

Nhân viên Kế toán

Hạn nộp hồ sơ : 15/6/2019

Nhân viên Kế toán

Hạn nộp hồ sơ : 28/2/2019

Tổ trưởng tổ kỹ thuật

Hạn nộp hồ sơ : 28/2/2019

Kỹ thuật viên

Hạn nộp hồ sơ : 28/2/2019

Công nhân QC đi ca

Hạn nộp hồ sơ : 30/3/2019

Công nhân đi ca trộn liệu

Hạn nộp hồ sơ : 30/3/2019

Trưởng bộ phận Nhân sự

Hạn nộp hồ sơ : 20/3/2019

Nhân viên khuôn mẫu

Hạn nộp hồ sơ : 20/2/2019

Công nhân hành chính

Hạn nộp hồ sơ : 10/3/2017

Công nhân đi ca

Hạn nộp hồ sơ : 10/3/2017
Kết nối với chúng tôi