Mô tả công việc
1. Thực hiện công việc đón, trả khách; nhận, trả hàng theo quy định của Công ty 2. Kiển tra vé, thu tiền vé, vào phơ 3. Phát thanh trên xe theo quy trình