Mô tả công việc
Lập kế hoạch và liên hệ làm việc với học viên - Hoàn thiện các công việc theo sự yêu cầu của cấp trên