Mô tả công việc
tìm hiểu các sản phẩm của công ty từ đó tìm hiểu thị trường , tiếp cận khách hàng, xây dựng kế hoạch phát triển mở rộng thị trường .
Tin tuyển dụng VIP
Kết nối với chúng tôi