Mô tả công việc
- Nhận đơn đặt hàng, sắp xếp kế hoạch may mẫu PPS gửi khách hàng duyệt; - Tính toán định mức đơn hàng, số lượng nguyên phụ liệu cần thiết; - Sau khi mẫu PPS được duyệt, nguyên phụ liệu đồng bộ lập kế hoạch may mẫu sản xuất; - Yêu cầu bộ phận kế hoạch sản xuất ra kế hoạch sản xuất đơn hàng; - Theo dõi tiến độ đơn hàng từ khi bắt đầu đưa vào sản xuất tới khi xuất kho; - Lập quy trình, hướng dẫn quy cách đóng gói; - Theo dõi và giải quyết các vấn đề chất lượng sản phẩm trong sản xuất. - Theo dõi, phân tích và đàm phán với các nhà cung cấp để có được mức giá và chất lượng hàng hóa tốt nhất
Kết nối với chúng tôi