Mô tả công việc
- Tứ vấn hàng hóa thiết bị cho khách hàng, sắp đơn hàng. - Các công việc khác trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Thợ sửa chữa Điện Nước

Hạn nộp hồ sơ : 21/7/2019

Nhân viên bán hàng

Hạn nộp hồ sơ : 31/11/2017

Nhân viên Kinh doanh

Hạn nộp hồ sơ : 15/9/2017

Nhân viên bán hàng

Hạn nộp hồ sơ : 15/9/2017

Kỹ sư điện

Hạn nộp hồ sơ : 30/6/2017

Nhân viên bán hàng tại Siêu thị điện

Hạn nộp hồ sơ : 25/5/2016

Kỹ sư điện

Hạn nộp hồ sơ : 30/4/2016

Nhân viên Phát triển thị trường

Hạn nộp hồ sơ : 31/3/2016
Tin tuyển dụng VIP
Kết nối với chúng tôi