Mô tả công việc
- Quản lý hồ sơ dự án, hồ sơ thầu phụ, hợp đồng.... - Làm thanh quyết toán với chủ đầu tư, nhà thầu phụ.... - Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên. - Kiểm tra hồ sơ thiết kế, lập dự toán thi công và bóc tách khối lượng, bản vẽ hoàn công - Làm hồ sơ thi công, hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, quyết toán công trình - Chi tiết công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.