Mô tả công việc
- Chăm sóc khách hàng hiện tại của công ty. - Duy trì hợp đồng của khách hàng cũ. - Phát hành báo giá, lên hợp đồng - Nhận forcast, đơn hàng - Xác nhận các điều kiện sản xuất và trả lời khách hàng về đơn hàng - Quản lý công nợ khách hàng - Đối ứng các khiếu nại của khách hàng - Quản lý tình hình giao hàng - Lập các báo cáo định kì (tháng, nữa kì, năm…) - Và các vấn đề liên quan sẽ trao đổi khi phỏng vấn…..
Kết nối với chúng tôi