Mô tả công việc
- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, đàm phán thuyết phục khách hàng. Chăm sóc khách hàng đã có, mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng mới. - Chịu trách nhiệm về việc lên kế hoạch phát triển, mở đại lý, quản lý kênh phân phối và tất cả các đại diện kinh doanh đầu tỉnh, thiết lập và thực hiện các hợp đồng kinh doanh với các đại lý và khách hàng. - Chịu trách nhiệm về việc thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin thị trường, thông tin nhu cầu khách hàng, đối thủ cạnh tranh… - Bán hàng cho các gara sửa chữa xe ô tô, xe tải; các đoàn - đội xe vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, du lịch tại thị trường Hải Phòng - Hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng để đưa đến giải pháp tối ưu. - Có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng
Kết nối với chúng tôi