Mô tả công việc
- Xây dựng giá thành kế hoạch chi tiết đối với sản phẩm bán ra. Kiểm soát giá vật tư, nguyên vật liệu đầu vào và giá bán sản phẩm - Xây dựng bảng dự trù vật tư; nguyên vật liệu theo kế hoạch bán hàng hàng tháng - Quản lý và theo dõi các đơn đặt hàng (mua hàng và bán hàng) - Thực hiện kế hoạch bán hàng đề ra theo năm; tháng; quý - Theo dõi, phối hợp với các phòng ban: Sản Xuất; QA;... để đảm bảo chất lượng hàng hóa đầu vào, đáp ứng đúng, đủ, kịp thời kế hoạch sản xuất và nhu cầu khách hàng. - Quản lý công nợ khách hàng, NCC. Thu hồi công nợ theo hạn mức hoặc quy định công ty - Quản lý kho hàng: tồn kho hợp lý; đáp ứng kịp thời việc cấp hàng -> Đáp ứng yêu cầu khách hàng. - Báo cáo tình hình mua hàng, đáp ứng đơn hàng; công nợ; doanh thu với Trưởng phòng KD..

Nhân viên Kế toán

Hạn nộp hồ sơ : 15/6/2019

Nhân viên Kế toán

Hạn nộp hồ sơ : 28/2/2019

Tổ trưởng tổ kỹ thuật

Hạn nộp hồ sơ : 28/2/2019

Kỹ thuật viên

Hạn nộp hồ sơ : 28/2/2019

Công nhân QC đi ca

Hạn nộp hồ sơ : 30/3/2019

Công nhân đi ca trộn liệu

Hạn nộp hồ sơ : 30/3/2019

Trưởng bộ phận Nhân sự

Hạn nộp hồ sơ : 20/3/2019

Nhân viên khuôn mẫu

Hạn nộp hồ sơ : 20/2/2019

Công nhân hành chính

Hạn nộp hồ sơ : 10/3/2017
Kết nối với chúng tôi