Mô tả công việc
+ Chăm sóc duy trì chặt chẽ và hiệu quả với khách hàng cũ, tìm kiếm phát triển khách hàng mới, khai thác, xử lý các yêu cầu từ khách hàng, + Làm báo giá, theo dõi báo giá, chốt sales, thực hiện hợp đồng. + Lên kế hoạch và mục tiêu KD cụ thể cho từng tuần, tháng làm việc. + Làm báo cáo ngày, tháng, quý gửi cấp trên về việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh + Quản lý hồ sơ khách hàng, lên kế hoạch đi thăm khách hàng.

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Hạn nộp hồ sơ : 15/12/2017
Kết nối với chúng tôi