Mô tả công việc
Công việc cụ thể được trao đổi khi phỏng vấn

Kế toán kho

Hạn nộp hồ sơ : 21/8/2016
Kết nối với chúng tôi