Mô tả công việc
Giao hang ,và lắp giáp đèn led,thoibgian làm vc tu 7h30 sang đen 18h.cn va ngày lễ nghi
Kết nối với chúng tôi