Mô tả công việc
- Tìm kiếm, theo dõi, chăm sóc và bán hàng, bán hàng online, bán hàng truyền thống

Nhân viên kỹ thuật

Hạn nộp hồ sơ : 30/9/2017
Kết nối với chúng tôi