Mô tả công việc
lái xe giao nước đá trong nội thành thành phố.