Mô tả công việc
- Tham mưu Ban Giám đốc, xây dựng hệ thống quản lý tài chính ­ kế toán cho công ty. Tổ chức, điều hành công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động kinh doanh của công ty. - Lập báo cáo tài chính - Chịu trách nhiệm quyết toán thuế hàng năm. - Quản lý tài sản cố định, tính khấu hao và tính giá trị còn lại - Quản lý tốt giá thành sản xuất - Xây dựng hệ thống quản lý giấy tờ, văn bản, chứng từ thuộc bộ phận kế toán. - Đào tạo xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty. - Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám đốc và trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Trưởng bộ phận QC

Hạn nộp hồ sơ : 30/9/2016
  • Danh mục : QA - QC
  • 1,153 lượt xem

Nhân viên kế toán tổng hợp

Hạn nộp hồ sơ : 28/7/2016

Thủ kho

Hạn nộp hồ sơ : 1/7/2016

Trưởng phòng thu mua, nhân viên thu mua

Hạn nộp hồ sơ : 1/7/2016

Tuyển trưởng phòng xuất nhập khẩu

Hạn nộp hồ sơ : 23/6/2016

Nhân viên văn phòng biết tiếng trung

Hạn nộp hồ sơ : 30/9/2016